Urlop bezpłatny Urlop bezpłatny jest  przerwą w wykonywaniu pracy, udzieloną na pisemny wniosek pracownika. W tym czasie ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki pracownika jak i pracodawcy. Oczywiście Kodeks Pracy mówi…

Czytaj dalej

Umowa zlecenie, a umowa o pracę Umowa zlecenie – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub prawne (pod warunkiem posiadania…

Czytaj dalej

Geneza mobbingu Termin „mobbing” został po raz pierwszy użyty w 1963 r. przez słynnego austriackiego etnologa i noblistę Konrada Lorenza, w pracy „Tak zwane zło”, do opisania sytuacji atakowania przez…

Czytaj dalej

Mobbing pracownika              Mobbing to zjawisko polegające na częstych i powtarzających się działaniach przełożonego lub współpracowników w miejscu pracy, wymierzanych regularnie przeciwko jednej osobie. Działania te mogą prowadzić do wykluczenia…

Czytaj dalej

Czy można unieważnić umowę kredytu hipotecznego? Problemem umów kredytowych dotkniętych jest tysiące Polaków. Jest to problem o tyle istotny, że niegdyś wizja upragnionego domu dzisiaj staje się gehenną, z powodu…

Czytaj dalej

Strona w postępowaniu. Stroną jest każdy, kto posiada obowiązek uczestnictwa w sprawie, jak też ten kto żąda, aby organ dokonał wobec niego pewnych  określonych czynności administracyjnych. Stroną w postępowaniu może…

Czytaj dalej

Pomoc urzędu pracy w aktywizacji pracownika Urząd pracy jest instytucją zajmującą się przede wszystkim udzielaniem pomocy dla osób bezrobotnych. Stąd też osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może liczyć na różnorodne…

Czytaj dalej

Delegowanie pracownika za granicę. Istnieją przypadki, że osoba zatrudniona w Polsce przez polskiego pracodawcę zostaje czasowo delegowana do pracy w innym kraju.Istnieje kilka zasad, których przestrzeganie jest konieczne w przypadku…

Czytaj dalej

Piękne usta? Ależ bardzo proszę. Medycyna estetyczna rozwija się z tempie znacznie szybszym aniżeli jakakolwiek inna dziedzina medycyny. Tutaj z pewnością ma zastosowanie hasło „popyt kształtuje podaż”. Coraz więcej osób…

Czytaj dalej

Błąd w sztuce lekarskiej – odszkodowanie Pewna Pani, chciała wytoczyć proces o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. O ile była przygotowana finansowo na zainicjowanie sprawy w kwestii uzyskania podstawowych…

Czytaj dalej

30/30