Adwokaci

Adwokat Małgorzata Lewandowska


Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obszar badawczy jej rozprawy doktorskiej dotyczy odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa. Bierze nieustannie czynny udział w konferencjach naukowych z dziedziny prawa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest współautorką publikacji książkowych, a także autorką wielu artykułów z zakresu prawa w czasopismach branżowych i akademickich.

Małgorzata Lewandowska jest członkiem Academy of European Law, jak również stowarzyszeń działających w ochronie praw dzieci. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała jako Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziałach: Cywilnym, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kancelariach w Łodzi i Warszawie, a następnie prowadząc własną kancelarię adwokacką. Jej praktyka skupia się w głównej mierze na obsłudze Klienta indywidualnego w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy oraz prawa konsumenta.

W zakresie prawa karnego, karnego skarbowego, prawa administracyjnego i prawa kanonicznego współpracuje z jednymi z najwybitniejszych specjalistów w tych dziedzinach. Ponadto prowadzi stałą współpracę z wybitnymi Kancelariami Notarialnymi oraz Kancelariami Komorniczymi. Osobiście zajmowała się m. in. rozwodami, sprawami dotyczącymi alimentacji czy władzy rodzicielskiej, odszkodowaniami, sprawami z zakresu prawa pracy, sprawami spadkowymi i testamentowymi, upadłością konsumencką na nowych zasadach, postępowaniem w zakresie prawa konsumenckiego jak również skargami przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy, konsumenta oraz prawami człowieka.


Uzupełnieniem zawodowej aktywności Małgorzaty Lewandowskiej jest ponadto działalność dydaktyczna, związana z prowadzeniem od kilku lat zajęć w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz wykładów dla studentów na Politechnice Warszawskiej.​

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70