Prawo rodzinne

Adwokaci z naszej kancelarii są znakomitymi Adwokatami Rozwodowymi prowadzącymi z powodzeniem sprawy o:

  • Rozwód,
  • Separację,
  • Alimenty dla dzieci i osób uprawnionych,
  • Pozbawienie, Ograniczenie, Zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • Ustalenia kontaktów z dziećmi,
  • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • Uznanie i unieważnienie uznania dziecka,
  • Podział majątku wspólnego,
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Wszystkie sprawy z zakresu spraw prawa rodzinnego to specjalny rodzaj postępowań. Decyzja o rozwodzie dla jeszcze małżonków jest jedną z najtrudniejszych o ile nie najtrudniejszą w ich życiu. I w każdym przypadku zarówno sprawy z zakresu rozwodowych czy separacyjnych jak i tych dotyczących dobra wspólnych małoletnich dzieci są naładowane ogromnymi emocjami stron. Sam proces rozwodowy jak i związane z tym postępowanie stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie.


Pamiętajmy ponadto, iż bardzo często podmiotem „niezauważanym” w tych procesach, a obecnym na całym ich etapie są dzieci stron. Które przede wszystkim wymagają ochrony w tym trudnym dla całych rodzin okresie. W naszej Kancelarii dobro małoletnich dzieci stron jest sprawą priorytetową.


O rozwód może wystąpić każdy z małżonków i złożyć pozew w Sądzie. Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje perspektywa uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Dotyczy to racjonalnej argumentacji jak i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez małżonków jak i ich pełnomocników. Przesłanką konieczną dla uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia współmałżonków. Zupełność rozkładu pożycia oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość tego rozkładu oznacza, iż jest on nieodwracalny czyli brak jest szans na odbudowanie relacji i więzi małżonków.


Poinformujemy Państwa m.in. jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, a w jakich okolicznościach Sąd nie orzeknie rozwodu, jak również jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, gwarantujemy wsparcie profesjonalnych podmiotów, rzeczową obsługę prawną. Pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

Polityka prywatności | Regulamin