Prawo cywilne

Prawo Cywilne jest szczególnym rodzajem prawa, albowiem dotyczy przede wszystkim praw osobistych majątkowych i niemajątkowych. Wobec czego strony zaangażowane w postępowanie cywilne w większości przypadków działają pod wpływem emocji. Stąd tak ważnej jest tutaj wsparcie profesjonalisty, jakim z pewnością są adwokaci działający w naszej Kancelarii.
Zajmujemy się sprawami między innymi o:

 • stwierdzenia nabycia i dział spadku,
 • zachowek,
 • podważenie testamentów,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenia,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • egzekucję,
 • oraz rawem umów.


Niewątpliwym atutem naszej Kancelarii jest doświadczenie w zakresie spraw egzekucyjnych, co powoduje realną możliwość pomocy osobom, wobec których prowadzona jest już egzekucja, ale także, wobec których brak jest tytułu wykonawczego.

Prawo rodzinne

Jako Adwokaci z wieloletnim doświadczeniem specjalizujemy się delikatnych kwestiach prawa rodzinnego, prowadząc z powodzeniem sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty dla dzieci i osób uprawnionych,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • uznanie i unieważnienie uznania dziecka,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.


Wszystkie sprawy z zakresu spraw prawa rodzinnego to specjalny rodzaj postępowań. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, gwarantujemy wsparcie profesjonalnych podmiotów oraz rzeczową obsługę prawną. Pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla wszystkich stron sporu.

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się wszelkiego rodzaju sporami powstałymi na gruncie stosunków pracowniczych zarówno reprezentując pracowników, jak i pracodawców. Biorąc pod uwagę, iż są to sprawy szczególne nasz zespół, z zaangażowaniem i wiedzą popartą ogromnym doświadczeniem prowadzi spory z zakresu prawa pracy, jak również negocjacje w tym zakresie pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed Sądem Pracy. Pomoc świadczona pracownikom obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń o:

 • zaległe wynagrodzenie,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • inne świadczenia pracownicze.


W sporach tego rodzaju pamiętamy i zawsze mamy na uwadze, iż w większości przypadków to właśnie dochody z pracy w budżetach domowych, rodzinnych stanowią jedyne źródło ich utrzymania.

Z kolei w ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom oferujemy:

 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników,
 • przygotowanie umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej,
 • reprezentowanie pracodawców przed sądami, urzędami oraz instytucjami rynku pracy.

Ochrona danych osobowych

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nie lada wyzwaniem w dobie zmieniających się przepisów. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, chcemy pomóc przedsiębiorcom, aby sprawnie i prężnie dostosowali się do wymogów współczesnego prawa, do tego potrzebne jest niezwykle kreatywna strategia w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Tylko profesjonalne podejście może temu sprostać.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe rozwiązania dotyczące odpowiedniej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Prawa człowieka

Jeżeli uważasz, że Twoje Prawa zostały naruszone podczas postępowania przed Sądem krajowym, zgłoś się naszej Kancelarii, a my przygotujemy dla Ciebie Skargę i poprowadzimy sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, który jest Sądem Międzynarodowym powołanym do rozpatrywania skarg osób twierdzących , że naruszono ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach dodatkowych nr 1,4,6,7, i 13.

Konwencja ta chroni w szczególności:

 • prawo do życia,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego,
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo do wolności wyrażania opinii,
 • prawo do wolności myśli,
 • prawo do sumienia i wyznania,
 • prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego,
 • prawo do poszanowania mienia ,
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach.


Trzeba jednak pamiętać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest kolejną instancją dającą możliwość nowego czy innego rozstrzygnięcia w sprawie. Skarga do Trybunału nie stanowi dodatkowej możliwości wniesienia apelacji, zażalenia czy kasacji od zapadłego w sprawie wyroku. Jest możliwa w sytuacji naruszeń konwencji oraz jej protokołów dodatkowych. Ponadto bardzo ważnym jest również to, że jest określony krąg podmiotów, przeciwko którym skargę można złożyć.

Dlatego tak ważna jest tutaj rzetelna i profesjonalna reprezentacja strony.

Upadłość konsumencka

Z powodzeniem prowadzimy również sprawy o upadłość konsumencką, a także sprawy dotyczące ochrony praw i interesów konsumenta. Doradzamy Państwu, w jaki sposób skutecznie skorzystać z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Do naszych sukcesów zaliczamy uruchamianie procedur związanych z takimi właśnie „oddłużeniami”.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • pomoc prawną w stosunku do osób zadłużonych,
 • konsultacje prawne w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentację prawną w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Nawet jeśli jesteś bardzo zadłużony i myślisz, ze nie ma dla Ciebie pomocy, przyjdź do nas przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy czy jest coś w czym możemy Ci pomóc.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

telefon +48 22 125 49 70
telefon +48 22 125 49 71
komórka +48 720 888 408
email: kontakt@lewandowskaonline.pl