Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się wszelkiego rodzaju sporami powstałymi na gruncie stosunków pracowniczych zarówno reprezentując pracowników jak i pracodawców. Trzeba pamiętać, iż pracownik w polskim systemie prawnym ma uprzywilejowaną pozycję. Jednak jego wiedza na temat instrumentów jaki może wykorzystać w walce o swoje prawa jest znikoma. Ta sama okoliczność dotyczy pracodawców- choć ustawodawca nie traktuje ich już tak ulgowo jak pracowników – weźmy pod uwagę choćby opłaty od postępowań przed sądem pracy – to jednak wiedza pracodawców w odniesieniu do ich praw i obowiązków również wymaga wsparcia.

Biorąc pod uwagę, iż są to sprawy szczególne nasz zespół z zaangażowaniem i wiedzą popartą ogromnym doświadczeniem prowadzi spory z zakresu prawa pracy jak również negocjacje w tym zakresie pomiędzy skonfliktowanymi stronami.
W sporach tego rodzaju pamiętamy i zawsze mamy na uwadze, iż w większości przypadków to właśnie dochody z pracy w budżetach domowych, rodzinnych stanowią jedyne źródło ich utrzymania.


Prowadzimy sprawy m. in. o ustalenia stosunków pracy, wypłatę zaległych bądź aktualnych wynagrodzeń jak również ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy, przywrócenia do pracy, ustalenia wypowiedzeń za nieskuteczne jak również sprawy o mobbing i dyskryminację pracowników.


Pracodawcom natomiast proponujemy doradztwo w zakresie spraw pracowniczych oraz reprezentację przed sądami, urzędami oraz instytucjami rynku pracy.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

Polityka prywatności | Regulamin