Upadłość konsumencka

Prowadzimy z powodzeniem sprawy o upadłość konsumencką jak również sprawy dotyczące ochrony praw i interesów konsumenta.
Do momentu nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. upadłość konsumencka nie była popularną instytucją, z której korzystali konsumenci. Obecnie ( dotychczas ogłoszono ponad 600 upadłości – dane dotyczące jedynie pierwszego półrocza tego roku) może ona stanowić jedyne narzędzie dla osób, którym wydawało się że nie ma dla niech ratunku.
W szczególności może być jedynym wyjściem i rozwiązaniem dla osób, które wskutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności popadły w zadłużenie.
Doradzamy konsumentom, w jaki sposób skutecznie skorzystać z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Do naszych sukcesów zaliczamy uruchamianie procedur związanych z takimi właśnie „oddłużeniami”.
Nawet jeśli jesteś bardzo zadłużony i myślisz, ze nie ma dla Ciebie pomocy, przyjdź do nas przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy czy jest coś w czym możemy Ci pomóc.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

Polityka prywatności | Regulamin