Zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie urzędowe wystawiane przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy...

Czytaj więcej

Stosunek pracy

Stosunek pracy Stosunek pracy można nazwać pewną relacją łączącą pracownika i pracodawcę. Mianowicie pracownik zobowiązuje...

Czytaj więcej

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny Urlop bezpłatny jest  przerwą w wykonywaniu pracy, udzieloną na pisemny wniosek pracownika. W...

Czytaj więcej

Mobbing pracownika

Mobbing pracownika              Mobbing to zjawisko polegające na częstych i powtarzających się działaniach przełożonego lub...

Czytaj więcej

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.