Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń pomocy prawnej

​Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo podczas indywidualnych rozmów z Klientem.
Stosujemy dwa główne systemy rozliczeń:
  • System wynagrodzenia zryczałtowanego – wynagrodzenie jest tutaj określane z góry, poprzez wskazanie konkretne kwoty wynagrodzenia, dotyczy to spraw, w których z góry wiadomym jest zakres prac i wymiar czasowy.
  • System, gdy zakres prac w określonym czasie nie jest ustalany z góry – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w odniesieniu do ilości przepracowanego czasookresu. Jest to system stosowany przy stałej obsłudze prawnej podmiotów.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. W niektórych sprawach dopuszczamy możliwość płatność w ratach.

Aby poznać więcej szczegółów, zachęcamy do kontaktu lub osobistych odwiedzin naszej Kancelarii Adwokackiej.
 

Pomoc bezpłatna

Pewne sprawy, uznane przez Kancelarię za szczególnie społecznie ważne i pożyteczne, Kancelaria świadczy nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium.

Przykładem takiej działalności jest współpraca z:
  • Urzędem Miejskim w Wołominie,
  • Urzędem Miasta Ząbki,
  • Urzędem Pracy w Wołominie,
  • w zakresie której kancelaria świadczy bezpłatne porady prawne dla mieszkańców regionu.

Uznaliśmy, iż w ramach wyrównywania szans na dostęp do pomocy prawnej jak również w zakresie podnoszenia świadomości prawnej mieszkańców Wołomina, Ząbek i okolic jest to działalność dla nas ogromnie ważna i wzniosła. Z tego też powodu w każdy poniedziałek można spotkać się z adwokat Małgorzatą Lewandowską aby uzyskać prawne wsparcie.

Ponadto doświadczenie bezpłatnego prowadzenia spraw, mamy również w odniesieniu do kilku osób fizycznych.
Należy jednak mieć na względzie, iż świadczenie usług o charakterze pro publico bono lub za symboliczne honorarium nie powinno być traktowane jako oferta nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych dla szerokiego kręgu osób. Przy świadczeniu takich usług, działania Kancelarii muszą bowiem uwzględniać również fiskalne aspekty aspekt takiego przedsięwzięcia, szczególnie w zakresie podatku VAT.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

Polityka prywatności | Regulamin