Prawa człowieka

Jeżeli uważasz, że Twoje Prawa zostały naruszone podczas postępowania przed Sądem krajowym, zgłoś się do Nas, a my przygotujemy dla Ciebie Skargę i poprowadzimy sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.Europejski Trybunał Praw Człowieka jest Sądem Międzynarodowym powołanym do rozpatrywania skarg osób twierdzących , że naruszono ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach dodatkowych nr 1,4,6,7, i 13.

Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności do wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia , głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała Konwencję w 1993 r. i od tego momentu obywatele naszego Państwa mogę ubiegać się ochronę swoich praw i wolności m, in przed Trybunałem w Strasburgu.


Trzeba jednak pamiętać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest kolejną instancją dającą możliwość nowego czy innego rozstrzygnięcia w sprawie. Skarga do Trybunału nie stanowi dodatkowej możliwości wniesienia apelacji, zażalenia czy kasacji od zapadłego w sprawie wyroku. Jest możliwa w sytuacji naruszeń konwencji oraz jej protokołów dodatkowych. Ponadto bardzo ważnym jest również to, że jest określony krąg podmiotów, przeciwko którym skargę można złożyć.


Dlatego tak ważna jest tutaj rzetelna i profesjonalna reprezentacja strony.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

Polityka prywatności | Regulamin