Cofnięcie pozwu rozwodowego

Życie bywa bardzo różne i pisze czasami niezwykłe scenariusze. Czasem, po złożeniu w sądzie pozwu o rozwód dzieje się tak, że stosunki między małżonkami poprawiają się i chcą oni podjąć jeszcze próbę ratowania małżeństwa. Warto pamiętać wtedy, że jest to w zasadzie ostatni moment aby cokolwiek zmienić ponieważ po orzeczeniu rozwodu bardzo trudno podejmować jakąkolwiek próbę ratowania małżeństwa.
Choć bywa też, że cofnięcie pozwu może być spowodowane złą wolą powoda, który chce w ten sposób utrudnić i wydłużyć proces, podczas gdy drugiej stronie zależy na jej szybkim zakończeniu.
Zazwyczaj jeśli pomiędzy małżonkami jest porozumienie dotyczące pojednania to należy rozważyć cofnięcie pozwu rozwodowego. Jest to kwestia, która została uregulowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.
Pozew rozwodowy może być cofnięty bez zgody drugiej strony aż do rozpoczęcia rozprawy.  Można to zrobić poprzez złożenie zwykłego pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu.
Jeśli drugi małżonek otrzymał już pozew, to wtedy wiele zależy od jego stanowiska. Jeśli nie będzie on się sprzeciwiał, to wówczas cofnięcie pozwu będzie skuteczne i postępowanie powinno zostać umorzone. Jeśli natomiast pozwany będzie domagał się orzeczenia rozwodu Sąd nie umorzy sprawy i będzie prowadził normalny proces o rozwód.
Gdyby do cofnięcia pozwu doszło wskutek pojednania się stron przed Sądem I instancji, to Sąd zwraca wówczas całą opłatę uiszczoną tytułem wpisu od pozwu. Jeśli do pojednania doszłoby natomiast przed Sądem II instancji, to Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.
Innym rozwiązaniem w sytuacji gdy małżonkowie chcą dać sobie jeszcze szanse jest zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron. Jest to rozwiązane inne od cofnięcia pozwu, bo jak sama nazwa wskazuje postępowanie/ sprawa ulegają zawieszeniu. Czasami jest to rozwiązanie właściwsze ponieważ sprawa jest w sądzie zarejestrowana i w przypadku gdyby do pojednania jednak nie doszło to zawsze można ją podjąć na nowo. Takie zawieszenie może trwać rok

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.