Rozwód czy separacja?

Twoje małżeństwo przechodzi kryzys, unieszczęśliwia cię…decydujecie się na rozstanie. I zastanawiasz się nad ważną kwestią: separacja czy rozwód? Masz wątpliwości, co do tego, które z tych dwóch rozwiązań będzie dla nas lepsze. Warto więc uświadomić sobie, jaka jest istota rozwodu i czym różni się on od separacji.


Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Jest to rozwiązanie stałe i trwałe tzn. po orzeczeniu rozwodu nie ma już małżeństwa. Separacja natomiast polega tylko na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Podstawową różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. Do uzyskania separacji wystarczy uznanie, że między małżonkami nastąpił zupełny, a nie jak to jest przy rozwodzie – zupełny i trwały rozkład pożycia. Trzeba pamiętać, że separację można znieść, rozwód natomiast wywołuje dalej idące skutki prawne. Zarówno w przypadku rozwodu, jak i orzeczenia separacji między małżonkami ustaje wspólnota majątkowa oraz nie dziedziczą oni po sobie. Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Po orzeczeniu rozwodu taki obowiązek nie ciąży na małżonkach w żadnych okolicznościach.


Uzyskanie separacji jest zwykle łatwiejsze niż orzeczenie sądu o rozwodzie. Jednak mimo wystąpienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, separacja nie może być orzeczona, jeżeli na jej skutek mają ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci, albo istnieją inne ważne przeszkody.
Bardzo często o orzeczenie separacji występują osoby głęboko wierzące. Rozwód jest niedopuszczalny w nauce kościoła Katolickiego separacja natomiast jest jakimś rozwiązaniem. Trudno tutaj oceniać, które z rozwiązań jest korzystniejsze. Zawsze takie kwestie należy rozpatrywać indywidualnie. W tych kwestiach często bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zasięgniecie opinii adwokata, który wyjaśni wszelkie wątpliwości i odpowie na nurtujące pytania.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.