Witajcie w kolejnym odcinku podcastu! Dziś porozmawiamy o opiece naprzemiennej nad dziećmi. Jest to coraz popularniejszy model opieki, w którym rodzice dzielą się odpowiedzialnością za wychowanie dziecka w ramach ustalonego planu. Mówię o tym modelu opieki w cyklu Mężczyzna podczas rozwodu dlatego, że ten model częściej proponowany jest przez Panów – jednak nie zawsze. Powiem dziś o zaletach tego modelu, wadach, ale również elementach koniecznych. Zapraszam!

Pierwszym tematem, który poruszymy, będzie korzyść dla dziecka wynikająca z tego modelu opieki. Następnie omówię organizację czasu w ramach opieki naprzemiennej jak również komunikację między rodzicami. Jednak nie może zabraknąć kwestii korzyści dla dzieci i korzyści dla dorosłych płynących z tego modelu opieki ? Nie można także zapominać o potrzebach dziecka.

Podsumowując, opieka naprzemienna nad dziećmi może przynieść wiele korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Ważne jest jednak, aby zawsze kierować się dobrem dziecka i dbać o jasne zasady i dobre porozumienie między rodzicami.

Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka.