Dzisiejszy, kolejny odcinek podcastu na zakręcie dotyczy kontaktów rodziców z dziećmi podczas wakacji.

Trzeba tutaj wziąć pod uwagę cztery zasadnicze elementy dotyczące tych kontaktów:

1.  Kiedy rodzice są podczas rozwodu i brak jest zabezpieczenia dotyczącego kontaktów w ogóle, czy też samych wakacji,

2. Rodzice są podczas rozwodu i istnieje zabezpieczenie dotyczące kontaktów zwłaszcza w okresie wakacji,

3. To kwestia dotycząca rodzica, z którym dziecko mieszka i wyjazdów zarówno w kraju jak i za granicą,

4. Rodzice są już po rozwodzie i kontakty wakacyjne są realizowane albo też kontakty wakacyjne są zmieniane.

Bez wskazywania jednak, od czterech powyższych elementów, rodzice są absolutnie względem siebie zobowiązani do tego, aby informować się nawzajem, gdzie zamierzają spędzać z dziećmi wakacje. Jest to okoliczność tym bardziej konieczna w sytuacji, kiedy oboje rodzice posiadają pełnię praw rodzicielskich.