Kontakty z dziećmi podczas wakacji.

Rozpatrując kwestię kontaktów z dziećmi podczas wakacji należy wziąć pod uwagę cztery zasadnicze elementy dotyczące tych kontaktów:

  • po pierwsze – kiedy rodzice są podczas rozwodu i brak jest zabezpieczenia dotyczącego kontaktów w ogóle, czy też samych wakacji,
  •  po drugie – rodzice są podczas rozwodu i istnieje zabezpieczenie dotyczące kontaktów zwłaszcza w okresie wakacji,
  • po trzecie kwestia dotycząca rodzica, z którym dziecko mieszka i wyjazdów zarówno w kraju jak i za granicą,
  • po czwarte, kiedy rodzice są już po rozwodzie I kiedy kontakty wakacyjne są realizowane albo też kontakty wakacyjne są zmieniane.

Niezależnie jednak, od czterech powyższych elementów, rodzice są absolutnie względem siebie zobowiązani do tego, aby informować się nawzajem, gdzie zamierzają spędzać z dziećmi wakacje. Jest to okoliczność tym bardziej konieczna w sytuacji, kiedy oboje rodzice posiadają pełnię praw rodzicielskich.

Umówmy się, większość rodziców w Polsce posiada pełnię praw rodzicielskich.

Ten artykuł będzie właściwy również dla rodziców, którzy nie byli w związku małżeńskim i nie rozwodzili się, a mieszkają w rozłączeniu.

Weźmy pod uwagę pierwszą sytuację, kiedy rodzice są podczas rozwodu i brak jest w postępowaniu zabezpieczenia dotyczącego wakacji. Jest to sytuacja tym bardziej trudna, jeżeli są to pierwsze wakacje po wniesieniu sprawy rozwodowej. Rodzice bowiem bardzo mocno tutaj jeszcze są rozemocjonowani i nawzajem udowadniają sobie swoje racje. Oczywiście bardzo często odbija się to kosztem dzieci.  Tym niemniej, w sytuacji kiedy nie ma zabezpieczenia dotyczącego wakacji dziecko przebywa podczas wakacji z tym rodzicem, z którym mieszka, natomiast drugi rodzic oczywiście, że ma prawo wziąć dziecko, czy też dzieci na wakacje jednak musi to ustalić z drugim rodzicem.

W sytuacji natomiast, kiedy rodzice są podczas rozwodu i jest wydane postanowienie sądu w zakresie kontaktów w wakacje, należy się do tego zastosować. Dzieci mają prawo do niczym nieskrępowanego kontaktu ze swoimi rodzicami. Nawet jeżeli któremuś z rodziców to się po prostu nie podoba. Okres wakacji, niczym nieskrępowanego kontaktu, ma służyć budowaniu więzi z tym rodzicem, z którym dzieci po prostu nie mieszkają. I może nam się to wydawać dziwne albo zastanawiające, ale tak naprawdę najgorszy współmałżonek może być najlepszym rodzicem. A przynajmniej dzieci mają prawo w ten sposób na to patrzeć.

Omówmy teraz trzecią sytuację. Dziecko ma spędzić wakacje z tym rodzicem, z którym mieszka. I co do zasady, skoro jest to rodzic wiodący i pierwszoplanowy to może on swobodniej dysponować czasem z dzieckiem aniżeli rodzic, który z dzieckiem nie mieszka. Istnieje tutaj jednak pewne rozróżnienie. Jeżeli dziecko wyjeżdża na wakacje w Polsce, to co do zasady nie powinno być tutaj z tym żadnego problemu. Troszkę inaczej sytuacja może wyglądać, jeżeli dziecko ma wyjechać z rodzicem, z którym mieszka za granicę. Bardzo często drugi rodzic obawia się takiego wyjazdu, ponieważ myśli że dziecko tam już zostanie. Zalecam tutaj dużo zdrowego rozsądku i konstruktywnego myślenia. Jeśli rodzic, z którym dziecko mieszka nigdy nie mówił o wyjeździe za granicę i swoje centrum życiowe ma w Polsce istnieje bardzo mało prawdopodobieństwo, że wyprowadzi się z dzieckiem za granicę.

Ostatnia z omawianych sytuacji, jest to sytuacja, kiedy rodzice są już po rozwodzie i mają ustalone kontakty w wakacje albo też, całoroczne albo w okresie wakacji chcieliby zmienić plany i wcześniejsze ustalenia. Zazwyczaj to jest tak, że po rozwodzie, bardzo mocno współmałżonkom, już w tym momencie byłym współmałżonkom, opadają emocje. Wówczas okazuje się, że są znacznie lepszymi rodzicami, ponieważ bardziej koncentrują się na sobie i duża część emocji po prostu z nich schodzi.

Ja bardzo mocno rekomenduję, aby po rozwodzie już, rodzice dogadywali się w kwestii dotyczących wakacji. Jeżeli nadal jest duży konflikt i jakakolwiek rozmowa dotycząca kontaktów powoduje eskalację tego konfliktu, to oczywiście ważne są bardzo dokładne postanowienia sądu w zakresie wakacji. Jednak bardzo mocno wierzę w to, że czas leczy rany i prędzej czy później rodzice są w stanie porozumieć się bez problemu w każdych okolicznościach i sferach dotyczących ich dzieci. Do czego bardzo serdecznie państwa zachęcam.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.