Błąd w sztuce lekarskiej – odszkodowanie

Pewna Pani, chciała wytoczyć proces o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. O ile była przygotowana finansowo na zainicjowanie sprawy w kwestii uzyskania podstawowych informacji od adwokata dotyczących właściwości sądu oraz ewentualnych możliwości jak również napisania pozwu przez profesjonalnego pełnomocnika – tak w ogóle nie była przygotowana finansowo na ponoszenie kosztów procesu. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że wytoczenie sprawy przed sądem jest efektem okoliczności, na które nie jesteśmy przygotowani finansowo. Od spraw odszkodowawczych natomiast przy wniesieniu pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej i co do zasady jej wysokość uzależniona jest procentowo od kwoty, której się domagamy. Brak finansów na rozpoczęcie sprawy przed sądem nie przesądza o niemożliwości z nią wystąpienia.
Koniecznym jest wówczas wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Takie zwolnienie jest to instytucja, której zamierzeniem jest zapewnienie dostępu do postępowania sądowego każdej osobie, bez względu na status majątkowy. Wówczas wraz z pozwem składa się wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym majątku i dochodach. W oświadczeniu wpisuje się wszystkie źródła dochodów, wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym jak również wszystkie wydatki. To w jakim stopniu ( w całości czy częściowo) wniosek zostanie uwzględniony należy do decyzji Sądu. Zwolnienie od kosztów może rozciągać się na koszty całej sprawy lub na poszczególny koszt. W każdym jednak przypadku daje to stronie możliwość wystąpienia przed Sądem w sytuacji braku na to środków finansowych.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *